O obiekcie i okolicy Pytanie o obiekt

Ścieżka powstała w czerwcu 2017 roku w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym w zamian za zlikwidowaną ścieżkę „Stare dęby”. Prezentuje tematykę związaną z łowiectwem i występowaniem na tym terenie gatunków zwierząt łownych. Przedstawiliśmy w dostępny sposób garść najciekawszych informacji o biologii poszczególnych zwierząt, a przy tej okazji infrastrukturę służącą łowiectwu: paśniki, ambony, a także tradycje łowieckie, na przykład oprawę dźwiękową towarzyszącą polowaniom przedstawiając instrumenty muzyczne związane z sygnalistyką myśliwską. Ścieżka jest zbudowana z 12szt., tablic: 1) Kim jest myśliwy?, 2) Wyposażenie myśliwego, 3) Zając szarak, 4) Sarna, 5) Ptaki łowne, 6) Lis, 7) Jeleń, 8) Ciekawe zwierzęta, 9) Dokarmianie zwierząt, 10) Ambona, 11) Dzik, 12) Sygnały myśliwskie.

Kontakty:

Numer telefonu do biura ośrodka edukacyjnego w Czeszewie +48 61-438-31-21, email: oel.czeszewo@poznan.lasy.gov.pl oraz oelczeszewo@poznan.lasy.gov.pl

 * Podleśniczy i edukator w OEL w Czeszewie - Marek Dobroczyński tel. 606-759-226, e-mail: marek.dobroczynski@poznan.lasy.gov.pl

Dodatkowo w wyjątkowych sprawach prosimy o kontakt z Leśniczym leśnictwa Czeszewo - p. Maciejem Trzebniakiem 606-759-222 e-mail: maciej.trzebniak@poznan.lasy.gov.pl

Informacje

  • Długość: 2 km