O obiekcie i okolicy Pytanie o obiekt

Ścieżka zaczyna się i kończy w miejscu przeprawy promowej przez Wartę w miejscowości Czeszewo. Ścieżka ma ok. 2 km długości i czas potrzebny do jej przebycia to ok. 2 - 3 godziny. Podczas przechadzania się po liczącej kilkanaście stacji ścieżce dowiemy się m.in. jakimi formami ochrony objęto jedne z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszary w Wielkopolsce, jak wypływa na nie przepływająca w pobliżu Warta i jej liczne starorzecza, jakie można spotkać tutaj zbiorowiska leśne i jakie gatunki drzewiaste je tworzą, będziemy podziwiać ich zaskakujące formy i imponujące rozmiary, nauczymy się niektóre z nich rozpoznawać, poznamy będących pod ochroną gatunkową “mieszkańców” uroczyska, kozioroga dębosza i bobra.

   Zdobytą umiejętność rozpoznawania drzew utrwalimy i sprawdzimy na specjalnie do tego celu przygotowanej stacji.

Charakterystyka:

    Przebieg (zaznaczono na tablicach terenowych kolorem czerwonym) ścieżki obejmuje m.in.: "Dęby wojewodów" i miejsce, gdzie w 1994 r. wojewodowie: poznański i kaliski podpisali akt utworzenia Żerkowsko -Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Tematyka trasy to przyrodnicze walory Lasów Czeszewskich, rzeka Warta i jej starorzecza oraz rzadko spotykane lasy łęgowe. Na trasie marszu - pole biwakowe, które wyposażono w stoły i ławki,  toaletę i oświetlenie elektryczne. Na trasie czeka na nas kilkanaście przystanków a na nich m.in: tablica informacyjna z przebiegiem trasy, zasady udostępniania lasów, niespodzianki-niespotykane formy drzew, historia regulacji rzeki Wart, topola czarna-gatunek nadrzecznych łęgów, bobry-podstawowe informacje i ciekawostki, zbiorowiska roślinne spotykane nad starorzeczami, tabliczki zagadki sprawdzian rozpoznawania gatunków drzew, miejsce odpoczynku-zadaszone stoły i ławki, była osada leśna Warta i inne. Osobliwości przyrodnicze jakie na nas czekają to niewątpliwie ciekawe gatunki roślin i zwierząt m.in.: storczyki, grążele i grzybienie smardze, bocian czarny, kania ruda, czaple, kormorany, łabędzie, bobry, wydra oraz potężne pomnikowe dęby. 

   Rezerwację pobytu należy zgłaszać: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa w Jarocinie, ul. Kościuszki 43, tel. lub fax. pod nr 62 747 23 19, e-mail jarocin@poznan.lasy.gov.pl oraz w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie ul. Szkolna 29, tel. 61 438 31 21

email: oel.czeszewo@poznan.lasy.gov.pl. Rezerwacja winna zawierać: nazwę szkoły, organizacji itp., datę i godziny pobytu, liczbę uczestników, osobę odpowiedzialną z podaniem tel. kontaktowego (w przypadku odwołania rezerwacji, należy zawiadomić Nadleśnictwo) w sposób podany powyżej.

 

   Ścieżka znajduje się na terenie Ur. Warta, a więc obszarze poprzecinanym licznymi starorzeczami, mokradłami prowadząc na jej początkowym odcinku wzdłuż koryta rz. Warty. Otaczać Cię będą rzadkie w skali Europy lasy łęgowe. To musisz zobaczyć - zapraszamy.
Do ścieżki od strony wsi Czeszewo dotrzesz przeprawiając się przez rz. Wartę zabytkowym promem "Nikodem" będącym własnością Nadleśnictwa Jarocin. Przeprawa przez rzekę pozostawi w Twojej głowie na pewno niezapomniane wrażenia i obrazy z tej wyjątkowej wycieczki.

Informacje

  • Długość: 3.4 km