O obiekcie i okolicy Pytanie o obiekt

Instalacja "Rzeka"

   Instalacja edukacyjna „Rzeka" to jeden z serii nowatorskich rozwiązań i koncepcji prowadzenia aktywnego nauczania w ośrodku edukacyjnym „Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie. „Rzeka" to przestrzenny model koryta rzeki zbudowany z materiałów naturalnych (ziemia, kamienie, drewno).

   Konstrukcja instalacji umożliwia uczestnictwo w zabawie, której towarzyszyć będą: wrażenia akustyczne (pluski, szum morza, kapanie wody, zgiełk zainscenizowanej aglomeracji miejskiej), wizualne (światła, ruchome elementy przestrzeni – puzzle czy model oczyszczalni ścieków, płynące strugi wody, wyrastające rośliny) i oczywiście bodźce dotykowe (elementy zadań, zabawy dla uczestników tj. puzzle i inne elementy konstrukcji przedstawiające kolejne elementy instalacji). Realizowane jest tu bez wątpienia hasło: „bawiąc-uczyć".

   Wykonywane  przez uczestników zadania są wzbogacone przez komentarz oprowadzającego je edukatora. Mają też uzmysłowić uczestnikom, ważną rolę rzeki i wody w życiu roślin, zwierząt i wreszcie człowieka.

Poszczególnymi etapami zabawy są:

• napełnianie wiaderek wodą, z różnych źródeł,

• wylanie wody do rynny uruchamiającej nurt rzeki,

• budowa tamy bobrowej (puzzle),

• wywołanie (zainscenizowanie) powodzi,

• podmywanie brzegu,

• oczyszczanie rzeki ze śmieci i skażeń,

• powrót do rzeki czystej i ostatecznie morza.

   Zabawie towarzyszą wrażenia akustyczne: plusk, kąpanie, szum wody oraz dotykowe.

   Dodatkowym celem jaki przyświecał przy realizacji projektu „Rzeki", było umożliwienie jej równego dostępu wszystkim młodym uczestnikom i prowadzenie aktywnej edukacji „bez barier", czyli skierowanej również do dzieci niewidomych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie elementy zabawy, oraz trasa poruszania się po instalacji zostały tak zbudowane by być najbardziej przyjaznymi dla jej uczestników.

 
   Instalacja edukacyjna "Rzeka" w Czeszewie położona jest w sąsiedztwie OEL oraz Żerkowsko - Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, zachodniej części obszaru chronionego Natura 2000 „Doliny Środkowej Warty" oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Czeszewski Las".

   Na tym nie koniec ponieważ j
ednym z etapów modernizacji ośrodka był zakup pakietu edukacyjnego „Dziuplaki" – prezentacji multimedialnej pokazującej życie ptaków i nietoperzy w dziuplach starych drzew. Całość dopełnia zakupiony zestaw bezprzewodowych specjalistycznych kamer do zdalnej obserwacji i rejestracji (na żywo) życia zwierząt w dziuplach, gniazdach i na tokowisku. Zestaw ten w sezonie jest instalowany w obejściu Ośrodka w Czeszewie, na tyłach budynku (od brzegu Warty) i po jego drugiej stronie (od rezerwatu „Czeszewski Las"). Kamery działają non-stop i rejestrują w sezonie na żywo, najciekawsze fragmenty z narodzin i życia ptaków w budkach lęgowych. Rozwiązanie to stanowi to doskonały sposób aktywnej edukacji, gdzie obserwacja naturalnych zjawisk odbywa się na żywo, na "żywym organizmie".

    Koszt budowy instalacji „Rzeka", zakupu kamer i pakietu edukacyjnego „Dziuplaki" w 70%, był pokryty ze środków Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 Adres:

ul. Szkolna 29
62-322 Orzechowo

Informacje

  • Długość: 0.1 km