O obiekcie i okolicy Pytanie o obiekt

Obiektem który pełni rolę ośrodka edukacyjnego jest OEL „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie. To zabytkowy budynek z bogatą historią. Od początku swego istnienia zarządzany był przez administrację leśną. Najpierw było to Książęce Nadleśnictwo Czeszewo, następnie mieściło się tu biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego, a od roku 1918 siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Obiekt w 2010 roku uzyskał stworzone przez pracownię projektowa P11 w Jarocinie tematyczne i rozpoznawalne logo. W czerwcu 2008 roku zakończono remont obiektu, który odtąd staje się ośrodkiem edukacji leśnej i leśniczówką. Budynek pełni więc dwie funkcje użytkowe. Rozpoczynając od wejścia głównego na parterze wchodzimy do pomieszczenia, w którym znajduje się funkcjonująca kancelaria leśniczego, podzielona na dwie części. Z lewej jego strony historia zatrzymała się kilkadziesiąt lat temu. Stare fotografie nadleśniczych i leśników związanych z tymi stronami, zabytkowe biurko, mapy oddają ducha minionych lat. Przechodząc przez drzwi po prawej stronie, kierujemy się do sali wystaw czasowych. Urządzane są tu między innymi wystawy własne z wernisaży plenerowych i konkursów plastycznych, a także te wypożyczane ze zbiorów OKL w Gołuchowie. Ze względu na społeczne zapotrzebowanie, sala została w ostatnich latach również doposażona w profesjonalny multimedialny sprzęt audio-wideo wykorzystywany do prowadzenia spotkań oraz zajęć edukacyjnych. Przechodząc przez kolejne drzwi trafimy na rozległy korytarz komunikacyjny. Stąd na górną kondygnację obiektu prowadzą schody oraz zaadoptowana w 2010 roku i doskonale wkomponowana w mury budynku winda. W ten sposób przełamaliśmy barierę dostępności do wszystkich pomieszczeń ośrodka. Zmierzając po schodach do góry, na piętrze natrafimy na wystawę stałą. W centrum sali wyeksponowana została aktywna makieta ukazująca tereny zalewowe uroczyska Warta wraz z jego starorzeczami. Rozbudowany system przełączników w prosty sposób podświetla nam na planie sytuacyjnym miejsca cenne przyrodniczo oraz obszary występowania rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W 2012 roku makieta przeszła gruntowny remont. Uzupełniona została o nowe obiekty i elementy przestrzenne jakie pojawiły się w terenie po 2009 roku. Rozbudowano system retencjonowania oraz monitorowania wód, pojawiła się nowa trasa ścieżki dydaktycznej, uzupełniono topografię terenu. Po bokach sali w wyeksponowanych przeszklonych kolumnach prezentujemy rzadkie w skali kraju wierne kopie okazów roślin i zwierząt. Na ścianach umieszczono wielkoformatowe zdjęcia charakterystycznych dla uroczyska siedlisk. Dodatkowo sala w ostatnich latach została doposażona w ogromny naturalny dębowy pień na którym pojawiły się okazy występujących na tym terenie rodzimych gatunków dzięciołów.
Kolejne pomieszczenie zagospodarowano na potrzeby drugiej sali multimedialnej pozwalającej na prowadzenie zajęć i prezentacji w profesjonalnym środowisku pracy. Rozbudowane zaplecze audio-video ułatwia przeprowadzanie spotkań edukacyjnych, naukowych oraz organizacyjnych. Pomieszczenie to posiada niewielkie zaplecze kuchenne oraz dodatkowy niewielki magazyn, w którym gromadzimy pozycje naukowe, broszury oraz pozostałe urządzenia wykorzystywane do prowadzenia edukacji leśnej. Pomieszczenie to w 2016r. doposażyliśmy w drewniane pojemne regały, doskonale sprawdzające się w praktyce. W sali edukacyjnej ostatnie drzwi kierują nas na ogromny taras widokowy zaaranżowany w zabytkowej altanie. Piękne widoki rozciągające się wzdłuż koryta rzeki, łąki zalewowe, starorzecza rozpostarte wzdłuż wałów przeciwpowodziowych - to urokliwy fragment doliny środkowej Warty. Stąd przyrodę można obserwować przez profesjonalny sprzęt optyczny.

Cele obiektu:

 • Powstała baza, ośrodek edukacyjny dzięki swojemu wyposażeniu (również temu, o które powiększy swoje zbiory), będzie służył rzetelną informacją i ofertą dla osób chcących poznać bliżej las, a szczególnie tak rzadkie i zagrożone lasy łęgowe, których istnienie tak bardzo uzależnione jest od wpływu rzeki.
 • Teren otaczający obiekt jest wykorzystywany dla turystyki, wędkarstwa oraz
  czynnego wypoczynku i rekreacji. Ruch pojazdów został skanalizowany przez istniejące
  parkingi leśne.
 • Realizowana edukacja jest oparta na zagadnieniach związanych ze specyfiką i sezonowością prac leśniczego w biurze i terenie. Zajęcia terenowe obejmują ćwiczenia praktyczne związane z odnawianiem, pielęgnacją i ochroną lasu i jego zasobów.
 • Edukacja nieformalna, czynna i bierna oraz promocja wiedzy leśnej z szeroko pojętego zakresu zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, zagadnień ekologii i ochrony przyrody dla społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Dotyczy ona zagadnień związanych z promocją wiedzy leśnej z zakresu systemu obszarów chronionych NATURA 2000, z uwzględnieniem Dyrektyw Siedliskowej (Habitatowej) oraz Ptasiej. Promocja wartości kulturowych i tradycyjnych związków człowieka z przyrodą, uwzględniając położenie uroczyska Warta na międzyrzeczu Lutyni i Warty. Ochrona przyrody będzie się odbywała na przykładzie procesów i zjawisk zachodzących w rezerwacie „Czeszewski Las”. Realizacja będzie przebiegać dzięki organizowaniu spotkań dyskusyjnych, szkoleń, seminariów własnych i na zamówienie z wykorzystaniem pokazów terenowych wystaw (ekspozycji) stałych i czasowych na parterze i piętrze budynku. Realizacja celów promocyjnych będzie się odbywać dzięki czynnej współpracy z muzeami regionalnymi, przyrodniczymi, skansenami oraz kontaktami bezpośrednimi z miejscowymi twórcami i działaczami ludowymi. Dla przedstawicieli świata nauki są i będą tworzone profesjonalne przewodniki i opracowania badawcze prowadzone na obszarach chronionych naszego zasięgu.
 • Promocja i prezentacja kulturotwórczej roli lasu związana z mniej popularnymi zajęciami tj. bartnictwo, flisactwo, wikliniarstwo, wypalanie drewna, czy bednarstwo.

Rozszerzenie atrakcyjności ośrodka edukacyjnego jego murów o eksponaty wystawiennicze wypożyczone głównie ze zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 • Miejsce gromadzenia opracowań oraz pracy zespołów naukowych i badawczych.
 • W zależności od zainteresowania i aktywności szkół, bierzemy udział w różnych akcjach okolicznościowych i ogólnopolskich:
  - Międzynarodowy Dzień Ptaków,
  - Dzień Leśnika i Drzewiarza,
  - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej,
  - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego,
  - Światowe Dni Mokradeł,
  - Dzień Dzikiej Fauny, Flory i naturalnych siedlisk,
  - Światowy Dzień Zwierząt,
  - Ogólnopolski konkurs wiedzy o lasach Europy YPEF,
  - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ONZ) i inne.

 

Chcesz nas odwiedzić, koniecznie zadzwoń i umów się na wizytę

Numer telefonu do ośrodka edukacyjnego (61) 438-31-21

Podleśniczy, edukator - Marek Dobroczyński  606-759-226 e-mail: marek.dobroczynski@poznan.lasy.gov.pl

Leśniczy leśnictwa Czeszewo - Maciej Trzebniak  606-759-222 e-mail: maciej.trzebniak@poznan.lasy.gov.pl

 

Kontakt Poleć obiekt znajomemu

ul. Szkolna 32, 62-322 Orzechowo

Informacje

 • Stanowisko na autokar: TAK
 • Liczba sal dydaktycznych: 3
 • Maks. liczba miejsc na salach dydaktycznych: 40